Pečujte o svůj automatický kotel.

 

Carbosmar – tekuté aditivum pro kotle na uhlí. Hnědé uhlí ořech 2 a také černé uhlí – hrášek, jsou nejčastěji používané typy paliva v České republice. Carbosmar je tekuté aditivum určené pro použití v kotlích se šnekovým podavačem.  Jeho použití zajistí zlepšení práce a účinnost vašeho kotle. Carbosmar účinně snižuje hlučnost, zpomaluje proces koroze a výrazně snižuje spotřebu energie.

 

Uživatelé kotlů na uhlí jsou si dobře vědomi, kolik péče a udržby vyžaduje kotel na tuhá paliva, aby byl jeho chod bezproblémový a spolehlivý. U automatických kotlů se projevují nečastěji tyto problémy a poruchy:

 

 

Existuje samozřejmě mnoho dalších obtíží a nevýhod, které nemají přímo vliv na základní funkci kotle, nebo nezpůsobí odstavku vytápění vašeho domova. I přesto jsou významným zdrojem obav a starostí. Patří mezi ně poměrně vysoké poplatky za elektřinu, časté návštěvy v kotelně a zkontrola, zda vše funguje tak, jak má. Čištění spalovací komory a odstranění nápeku z retorty je také velmi nepříjenmá a náročná práce, která mnohdy vyžaduje přivolání servisní firmy.

 

Tak proč,  se i přes všechny tyto nedostatky rozhodují lidé pro vytápění právě uhlím?

Odpověď je jednoduchá. Ačkoli uhlí, za poslední léta stále zdražuje, tak je ve srovnání s ostatnímy způsoby vytápění z ekonomického hlediska nejrozumnější volbou.

 

CO JE CARBOSMAR?

 

Tato kapalná směs látek se přídává do uhlí pro odstranění většiny s výše uvedených nevýhod při spalování uhlí. Co lze po použití pozorovat nejdříve? Dojde ke snížení hluku kotle, který je poznat hlavně v noci. Provoz kotle se stává tišším a monotónním. Odstraní se hlučnost způsobená také drcením uhlí v podavači. Další důležitou výhodou použití Carbosmaru je snížení množství popela a toxických látek, které se tvoří v průběhu spalovacího procesu.


Carbosmar významně snižuje spotřebu elektrické energie. Při používání se sníží dopravní odpor v podavači. Chod motoru a převodovky je hladší, motor se provozuje s menším odporem. Tím pádem se sníží spotřeba elektrického proudu až o cca. 30 %. U některých motorů se jedná až o 40%. S tím je spojena další výhoda. Netrpí a méně se opotřebovávájí komponenty regulace (řídící jednotky kotle) Životnost elektromagnetických relé, tedy spínačů podavače a ventilátoru závisí také na zátěži těchto spotřebičů. Čím vyšší je zátěž na tato relé, tím rychleji dochází k opotřebení jejich kontaktů. Poškozené relé bohužel odstaví kotel mimo provoz a je potřeba provést výměnu. U většiny výrobců se jedná o nákladnou opravu, jelikož je relé součástí celé řídící jednotky kotle a nedá se na místě vyměnit. Tato porucha vede k zastavení provozu a to je především v zimních měsících velmi nepříjemné. Aplikací Carbosmaru můžete tyto závady eliminovat a výrazně tím prodloužít životnost všech komponentů kotle. Také tím výrazně šetříte své náklady na provoz, případný servis a podobně. Významnou výhodou vyplývající z použití Carbosmaru je také snížení  destruktivních účinků sirných sloučenin, zejména kyseliny na spalovací komoru a podavač.

 

Je důležité, aby před každým použitím došlo k důkladnému promíchání obsahu nádoby s Carbosmarem.  Usazenina ze složek není na závadu výrobku. Carbosmar je zcela bezpečný pro životní prostředí a také pro uživatele, kteří s ním příjdou do styku. Pokud je používán, jak bylo zamýšleno. Neexistuje žádné riziko pro zdraví člověka. Stopové množství modrého pigmentu slouží pouze k upozornění, že se nejedná o potravinářský výrobek.

 

APLIKACE

Použití kapalného maziva do šnekového podavače kotle na spalování uhlí:

 

Významnou výhodou použití tekutého maziva do šnekového podavače kotle na spalování uhlí, je zisk další ekologické výhody spočívající ve snížení emisí oxidu uhličitého  a redukovaných sloučenin síry. Carbosmar se aplikuje přímo na palivo do násypky kotle. Odměřené množství aditiva se neleje pomalu na jedno místo v násypce tak, aby proniklo přes uhlí až na dno zásobníku, tedy k podavači. Carbosmar nerozlévejte na celý povrch paliva.


Dávkování je 250ml na cca 125kg uhlí.